Flowstudio

Der er ingen tvivl om, at der er flere og flere købsbeslutninger træffes online. Det kan være alt fra de helt små varer som tøj og sko, men der er også flere og flere af de større beslutninger, hvor internettet spiller en stadig stigende rolle. Eksempelvis ved huskøb, hvor ejendomsmæglere er nødt til at have gode billeder, beskrivelser og videoer af huse, for at fange købernes opmærksomhed. Der er ikke mange, der træffer en beslutning om at købe et hus på nettet, men der er mange, der finder ud af om de er interesseret eller ej.

Sådan er ganske almindelige købere, men er der tale om investorer der skal ligge kapital i et givent projekt, er det naturligvis endnu vigtigere at de kan få en fornemmelse for projektet. Flowstudio er en dansk virksomhed, der er specialiseret i at lave 3D visualiseringer af arkitektur, og lignende. Står med som bygherrer med en komplet 3D visualisering af hele projektet giver det sig selv, at man er mere attraktiv overfor investorer, end hvis står med en masse gode ideer og lidt skitser. FlowStudio har stor erfaring inden for området, og kender til alle mekanismerne der ligger bag.

Andre der kan benytte FlowStudios ekspertise er møbel og andre interiør producenter. Her kan de bruge 3D visualisering i deres markedsføring, hvor de kan lave kataloger og lignende, uden rent faktisk at skulle tage samtlige billeder, men i stedet lave det digitalt.

Bedøm, og giv en anmeldelse

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *